ul. F.Pachla 16, 34-120 Andrychów
+48 33 875 25 03
sekretariat@liceum-andrychow.edu.pl

Rekrutacja 2024/25

„ODKRYWAMY NOWE PIERWIASTKI – ZOSTAŃ NASZYM ODKRYCIEM”

ZACHĘCAMY DO POBRANIA NASZEJ APKI

Zeskanuj kod i przejdź do Google Play aby pobrać.

Aplikacja zawiera opis oferty klas na rok 2024/25, kalkulator punktów oraz informacje dotyczące terminów rekrutacji.

Polityka prywatności

1b Klasa biologiczno-chemiczna z poszerzoną matematyką i językiem angielskim oraz łaciną medyczną

Przyciąga uczniów ambitnych, o jasnych celach na przyszłość. Rozszerzane w tej klasie przedmioty biologia i chemia zdawane są przez naszych maturzystów na wysokim poziomie, co otwiera furtkę do najlepszych uczelni. Uzupełnieniem kształcenia biologiczno – chemicznego jest proponowane w tej klasie poszerzenie godzin matematyki i języka angielskiego (przedmioty uzupełniające: angielski z plusem i matematyka plus oraz łacina medyczna). Oferta tej klasy stworzona została z myślą o tych, którzy w przyszłości zamierzają kształcić się na tak popularnych i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, fizjoterapia, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, analityka żywności,  behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria żywności, genetyka i biologia eksperymentalna, zootechnika, neurobiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne.

Zdobywaną na lekcjach wiedzę uczniowie mogą pogłębiać: wyjeżdżając na zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych na Uniwersytetach Jagiellońskim i Śląskim; zwiedzając Ogród Botaniczny, wystawę The Human Body; biorąc udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i uzyskując w nich: tytuły laureatów, indeksy prestiżowych uczelni (AGH,UJ), wyniki bardzo dobre i wyróżnienia.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język francuski (od podstaw)

1c Klasa matematyczno-angielska z rozszerzoną informatyką

To ciesząca się od dwóch lat największą popularnością klasa w naszym Liceum. Stworzona jest z myślą o osobach pragnących rozwijać swoje zdolności i umiejętności przede wszystkim z matematyki i języka obcego. Przedmioty rozszerzone matematyka i język angielski realizowane są w takim wymiarze godzin, by z powodzeniem przygotować do matury na poziomie rozszerzonym. Koniecznym w XXI w. uzupełnieniem kształcenia matematyczno-angielskiego jest rozszerzenie liczby godzin informatyki

Klasa matematyczno-angielska jest przeznaczona dla tych, którzy pragną studiować informatykę, automatykę i robotykę, elektronikę i telekomunikację, analitykę biznesu, marketing, zarządzanie, management, business and technology, innowacje w biznesie, innowacyjne technologie i nowoczesne materiały, zintegrowane planowanie rozwoju, mechatronikę, inżynierię logistyki, inżynierię zarządzania i wiele innych.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

1e  Klasa turystyczno-sportowa z elementami ratownictwa medycznego

To jedyna tego typu propozycja w okolicy! Dedykujemy ją w szczególności uczniom wiążącym swoją zawodową przyszłość ze sportem, zdrowiem, turystyką, bezpieczeństwem i administracją oraz wszystkim preferującym aktywny tryb życia. Rozszerzane w klasie przedmioty: biologia i geografia oraz zwiększona ilość godzin wychowania fizycznego i języka angielskiego (przedmioty uzupełniające Sport i Turystyka oraz angielski z plusem) dają duże możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Nasi absolwenci będą mogli podjąć studia w Akademii Wychowania Fizycznego, w Wyższej Szkole Aspirantów Pożarnictwa czy w Wojskowych Szkołach Wyższych, a także aplikować na takie kierunki, jak: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, turystyka, geografia,  bezpieczeństwo narodowe, administracja, architektura krajobrazu.

Uczniowie klasy sportowo-turystycznej w toku 4-letniego kształcenia zdobędą także wiele praktycznych umiejętności. Zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w klasie sportowo- turystycznej będzie połączone z intensywnym rozwijaniem sprawności fizycznej – zarówno w ramach lekcji , jak i zajęć dodatkowych: szkolnych klubów sportowych, wyjazdów na basen, obozów narciarskich, obozów wędrownych, rajdów, biwaków i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

drugi język obcy:  do wyboru język niemiecki (kontynuacja) lub język rosyjski (od podstaw)

1f  Klasa językowa

Jedyna taka klasa w okolicy przyciąga uczniów kreatywnych i otwartych. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, językiem wiodącym (rozszerzonym) uczyniliśmy język angielski. Dodatkowo rozszerzony język polski oraz nauka od podstaw języka rosyjskiego jako trzeciego języka obcego (oprócz obowiązkowego drugiego języka wybranego spośród języka niemieckiego i języka francuskiego) stwarzają uczniom tego profilu duże możliwości wyboru przyszłego kierunku studiów. Z powodzeniem aplikują oni na wszystkie kierunki filologiczne, geografię, turystykę, a także mogą studiować m.in. Cultural Communication, lingwistykę dla biznesu, języki obce w służbie publicznej, język biznesu, translatorykę, socjologię, komunikację społeczną czy dziennikarstwo. Zwiększona ilość godzin drugiego języka obcego oraz obowiązkowy język rosyjski (jako trzeci) pozwalają wielu absolwentom klasy językowej świetnie radzić sobie na rynku pracy całej Europy.

Zainteresowani nabywaniem kompetencji językowych znajdą u nas prawdziwą szansę na rozwój. Zajęcia prowadzone będą w salach specjalnie przygotowanych do nauki języków obcych – w sali audialnej i multimedialnej, a sprawność językową będzie można na bieżąco sprawdzać podczas wymian międzynarodowych oraz licznych wycieczek zagranicznych organizowanych przez szkołę.

ROZSZERZONE PRZEDMIOTY w roku szkolnym 2024/25

1b klasa biologiczno-chemiczna (2 rozszerzenia w klasie oraz przedmioty uzupełniające  matematyka plus, język angielski z plusem, łacina medyczna)

biologia – chemia   30 miejsc

1c klasa matematyczno-angielska z informatyką (3 rozszerzenia w klasie)

matematyka – język angielski – informatyka    30 miejsc

1e klasa turystyczno-sportowa (2 rozszerzenia oraz przedmioty uzupełniające Sport i Turystyka, język angielski z plusem)

biologia – geografia          30 miejsc

1f klasa językowa (2 rozszerzenia oraz  przedmiot uzupełniający język rosyjski)

język angielski – język polski        30 miejsc

Przedmioty punktowane na świadectwie

KlasaPrzedmioty punktowane na świadectwie
1bjęzyk polski, matematyka, język angielski, biologia
1cjęzyk polski, matematyka, język angielski, informatyka
1ejęzyk polski, matematyka, język angielski, geografia
1fjęzyk polski, matematyka, język angielski, drugi język obcy

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji  i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty – terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/25

Punkty za szczególne osiągnięcia – wykaz punktowanych konkursów:

https://kuratorium.krakow.pl/przeliczanie-na-punkty-szczegolnych-osiagniec-wymienionych-na-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-postepowanie-rekrutacyjne-do-klas-pierwszych-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkoln/
Accessibility