ul. F.Pachla 16, 34-120 Andrychów
+48 33 875 25 03
sekretariat@liceum-andrychow.edu.pl

Kolejne pomoce dydaktyczne

Kolejne pomoce dydaktyczne

Nasze Liceum otrzymało kolejne pomoce dydaktyczne w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach Grantu 1 nasza Szkoła otrzymała laptop, komputer stacjonarny, dwa monitory interaktywne, tablet graficzny, projektor oraz kamerę internetową.

Całkowita wartość Grantu dla trzech powiatowych liceów to 75 000 zł.

Cieszymy się z tego wsparcia, dzięki któremu nasza Szkoła staje się coraz bardziej nowoczesną placówką.

Accessibility