ul. F.Pachla 16, 34-120 Andrychów
+48 33 875 25 03
sekretariat@liceum-andrychow.edu.pl
Facebook
Instagram
YouTube

Szkoła, która inspiruje!

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę”

M. Skłodowska – Curie

„… I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie to szkoła, która od 79 lat kształci i wychowuje kolejne pokojenia.  Od tego czasu w naszej szkole zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic. Kolejni dyrektorzy zarządzają placówką, kolejni nauczyciele dzielą się swoimi talentami, kreatywnością i pomysłami, i co najważniejsze – kolejne pokolenia uczniów wypełniają szkolne korytarze swoją radością, swoim entuzjazmem, swoją młodością…”

Bądź na bieżąco:

Kolejne pomoce dydaktyczne

Nasze Liceum otrzymało kolejne pomoce dydaktyczne w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie[…]

Read more

Projekt CHILL ROOM

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy już wsparli nasz projekt Strefy Relaksu, Relacji i Rozwoju „Chill Room”. Zanim projekt zostanie zrealizowany i powstanie specjalna ściana z nazwiskami wszystkich wspierających i pomagających[…]

Read more

I LO Andrychów – Szkołą Modelową!

W roku szkolnym 2022/23 nasze Liceum otrzymało grant w wysokości 90 000 zł na cyfrową transformację szkoły przez wyposażenie w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowania (Grant 2[…]

Read more

Realizowane projekty i granty

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

W ramach konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-001/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w  ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Typ projektu:
B. Małopolska Chmura Edukacyjna Powiat Wadowicki realizuje projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Wadowickim dla I Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie – rok szkolny 2022/2023” Nr projektu RPMP.10.01.04-12-0015/22
Wartość projektu: 50 135,75 zł
Dofinansowanie projektu z EFS: 47 628,79 zł

EDUKACJA MOBILNA – projekt „SMART”Od sierpnia 2023 nasza szkoła realizuje projekt „SMART – Skuteczni, Mobilni, Aktywni, Rozwojowi, Twórczy” – „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”. Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej:
Umiejętności, Działanie 1.7 „Mobilność ponadnarodowa”,
w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
na zasadach programu Erasmus+.


Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie:

275937,15 zł

DOKUMENTY SZKOŁY

STATUT LO

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE

OCHRONA MAŁOLETNICH

WSPIERAJĄ NAS

Accessibility